Menu

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Matki Florentyny Dymman 5
05-831 Młochów

tel.: 22 729 91 69
faks: 22 729 91 69
e-mail: spkostowiec@nadarzyn.pl

 

Sekretariat szkoły czynny

Poniedziałek - Piątek

godz. 7.30 - 10.00; 12.00 - 15.30;

godz. 10.00 - 12.00 - godziny wewnętrzne.

 

Dyrektor szkoły p. Magdalena Fertacz

Przyjmuje:

  • w poniedziałki w godz. 08.00 – 09.00,
  • w dni spotkań z rodzicami w godz. 16.30 – 17.30,
  • w innych terminach ustalonych wcześniej z dyrektorem.

Patron szkoły

Nasz patron - Święty Stanisław Kostka

 

Patron dzieci i młodzieży polskiej.

Święty Stanisław urodził się w Rostkowie na Mazowszu w 1550 r. Był potomkiem dwóch znanych w Polsce w XVI w. rodów: jego ojcem był Jan Kostka herbu Dąbrowa, kasztelan zakroczymski, a matką Małgorzata z Kryskich herbu Prawdzie.

Od dzieciństwa unikał nie tylko grzechu, ale i sytuacji prowadzących do niego. Był gorliwy w modlitwie. Dojrzewało w nim przekonanie, że prawdziwa miłość do Niebieskiego Ojca wyraża się nie przez słowa, ale przez konkretny, choćby najmniejszy i najbardziej niezauważalny, czyn miłości.

W wieku 14 lat Stanisław został wysłany wraz ze starszym bratem Pawłem do prowadzonego przez jezuitów gimnazjum cesarskiego w Wiedniu, gdzie oprócz nauki prowadził bogate życie religijne. Rozwój życia duchowego miał wpływ na jego postawę wobec ludzi. Każdego traktował z szacunkiem i miłością. Zjednywał tym sobie nauczycieli, kolegów oraz służących.

Ważną sprawą w życiu Stanisława było umartwienie. Przed przyjęciem Komunii Świętej pościł nie od północy, jak nakazywały ówczesne przepisy, ale już od poprzedniego dnia. Biczował się i spał na podłodze nawet w ostatnich dniach życia, dlatego już w oczach współczesnych uchodził za świętego.

Naród polski przypisuje świętemu Stanisławowi zwycięstwo odniesione nad Turkami pod Chocimiem w 1621 r. Przed cudownym obrazem Świętego w katedrze lubelskiej modlił się król Jan Kazimierz, dziękując mu za zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem w 1651 r.

Ciało Świętego Stanisława spoczywa w kościele Świętego Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. W 1926 r. sprowadzono do Polski, do Rostkowa, część relikwii Świętego, a w uroczystościach wziął udział ówczesny prezydent państwa Ignacy Mościcki. Na początku XX w. Świętego Stanisława ogłoszono patronem polskiej młodzieży. W 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił go jednym z głównych patronów Polski, co niewątpliwie przyczyniło się do wzmożenia kultu. W 1974 r. ze względów duszpasterskich świąteczne wspomnienie Świętego Stanisława, patrona dzieci i młodzieży, przeniesiono z 13 listopada na 18 września, by na progu roku szkolnego prosić dla nich o błogosławieństwo.

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu

Adres:
ul. Matki Florentyny Dymman 5
05-831 Młochów

 

tel.: 22 729 91 69
faks: 22 729 91 69
e-mail: spkostowiec@nadarzyn.pl

NIP: 534-15-76-643
Regon: 001147410

  • Logo Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
  • Przekierowanie do strony Biblioteki Gminy Nadarzyn
  • Przekierowanie do strony Urzędu Gminy w Nadarzynie
[obiekt mapy] Szkoła Podstawowa w Kostowcu - Mapa